We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Google+ Followers

keshe

trešdiena, 2010. gada 28. jūlijs

SaLuSa 06 August 2010Es esmu SaLuSa no Sīriusa, un redzu straumi pagriežamies pretējā virzienā un aizskalojam tumsu, kas jūsu acis bija padarījusi neredzīgas, Gaisma atgriežas visā varenībā. Esiet mīloši priecīgas Būtnes, dalieties savā viedumā un palīdziet citiem sasniegt to mieru, ko paši esat atraduši.

Mēs atkal un atkal iedrošinām jūs piedalīties pārmaiņu tuvināšanā un ielaišanā dzīvē. Pievilkšanās Likums nodrošina visa tā uz ko koncentrējaties īstenošanos. Jūs esat veiksmīgi izgājuši cauri pagātnes laikiem, tie mēģināja jūs novirzīt uz citu iznākumu nevis Augšāmcelšanos, bet nu atlicis tikai turpināt un neapstāties ceļā. Tikai jau jūsu klātbūtne paceļ citus, un ar savu personīgo paraugu jūsu sniedzat daudz lielāku palīdzību nekā paši apjaušat. Jūs palīdzat radīt ideālus apstākļus beigu laikam, kas kopumā lēni tuvojies apmēram 40 gadu garumā. Gadsimta maiņā veicāt milzīgu lēcienu uz priekšu, kas nodrošināja pilnīgu un absolūtu uzvaru pār tumšajiem.

Mūsu sabiedrotie šobrīd atrodas pavisam tuvu, lai gūtu plānotos panākumus. Tumšie turpina bremzēt progresu, bet nu jau vairs nav iespējams apstādināt Dievišķo Plānu. Tie rada traucēkļus, bet pavisam drīz vara tiem tiks atņemta. Pārliecinoši pieaug jūsu apziņas līmeņi, jūs sākat saprast, ka attīstība tikusi varmācīgi kavēta, jūs sākat saprast, ka jūsu liktenī ir ierakstīta pacelšanās, jums ir nolemts pacelties. Vienmēr jums ir piederējušas tiesības lemt savu nākotni un jums pilnīgi katram ir izvēle iet sevis izvēlētu ceļu. Katra nodzīvotā dzīve tikusi apzināti plānota ar domu jūs modināt patiesajai būtībai un attīstībai, pārvarot zemās enerģijas. Pārāk ilgi jums lika ticēt, ka esat kaut kādas zemākas un beztiesiskas Būtnes, pārāk ilgi tikāt pakļauti drakoniskiem likumiem, kas radīti lai turētu jūs tumsā. Aizvien vairāk cilvēku mostas, kopējā aina tik ļoti mainās, un tagad tie esat jūs, kuri maina Cilvēces kursu.

Jau kādu laiku ir redzama finiša līnija; jūsu saules sistēma mainās, un tie, kuriem piemīt augstāks jūtības līmenis sajūt ap sevi ļoti spēcīgas un varenas enerģijas. Tās nes mieru laikā, kas ārēji šķiet haotisks, tās nodrošina tālāku virzību uz Augšāmcelšanos. Dabīgās Zemes pārmaiņas ietekmēs un apdraudēs jūs atkarībā no vietas, kurā dzīvojat. Esiet pilnīgi droši, mēs par to zinām un esam gatavi samazināt iespējamos bojājumus, lai jūs tiktu pēc iespējas sveikā cauri. Tomēr, arī Zemes Mātei, tāpat kā jums, ir jāiziet attīrīšanās, un tas ir pilnīgi nenovēršami, ka kāds no jums var tikt tajā iesaistīts. Jūs atrodaties savās jau iepriekš paredzētajās vietās, lai sagaidītu beigu laikus, jūs to jau zinājāt pirms inkarnējāties. Jūsu mērķis te uz Zemes ir- gūt pieredzi, un tā ir jūsu pašu izvēle pieredzēt to, kas ar jums notiek. Daudzi ir izmantojuši šo pēdējo iespēju attīrīt lielu savas ‘bagāžas’ daļu ar kuru tie tik ilgi bijuši kopā. Tieši tādēļ šajā pēdējā laikā notiek tik daudz negadījumu un pārbaužu. Atcerieties, tas viss ir daļa no jūsu evolūcijas ceļa, jo esat atgriezušies Gaismā.

Visiem ir dotas vienādas iespējas pacelt savas vibrācijas, daudz kas atkarīgs no jūsu dzīves stila. Daudzi nevēlas šķirties no zemajām vibrācijām un pilnīgi nemaz nav gatavi mainīties vai tās pārvarēt. Bet neviens netiek par to kritizēts, jo tā ir jūsu dzīve, kuru varat dzīvot pēc saviem ieskatiem un vēlmēm. Tas nozīmē arī atbildību par savu rīcību, jo viss, kas dara pāri dara otram, vēlāk vien būs jāsaņem atpakaļ kā sava mācību stunda. Un šajos laikos šī atpakaļ nākošā saite pie jums atgriežas ļoti ātri; tas notiek pateicoties jūsu nodomam un vēlmei izmantot izdevību un atgriezties Gaismā, pacelties. Mīlestība ir atslēga visās situācijās.

Aizvien pieaug spēkā un skaitā konfrontējošas un domstarpību pilnas situācijas gan personīgā līmenī, gan starpvalstu līmenī. Tāds ir šo laiku simptoms- enerģijas, kurām vajadzīga attīrīšanās, parādās virspusē, lai varētu tās transformēt. Līdz ar to paceļas jautājums, kā to izdarīt; jūsu spēks meklējams spējā pielietot Gaismu un tad arī gūsit panākumus. Nekas nevar nostāties pretim spēcīgajai mīlestības enerģijai un, tā kā atrodoties fiziskajā ķermenī, jums ir ierobežotas spējas, tad notiekošais ir jūsu pašu sevis kontroles un koncentrēšanās pārbaudījums. Vai esat dzirdējuši par izdziedināšanām, kad ļaunprātīgas kaites tiek pilnīgi likvidētas ar mīlestības enerģijas palīdzību. Kad sakām, ka esat varenāki un stiprāki nekā domājat, tad tā ir patiesība, kuru pavisam drīz paši sapratīsit. Kad pacelsities, tad tas desmitkārtīgi pastiprināsies un jūs pacelsities uz tādiem līmeņiem, par kuriem jūs paši tagad domātu, ka esat dievi.

Tas notika senajos laikos, kad Annunaki ļāva cilvēkiem sevi godināt un izjust bijību, jo tiem piemita šķietamas spējas veikt brīnumus. Būsiet jau sapratuši, ka ne vienmēr attīstītas Būtnes ir arī garīgi attīstītas būtnes. Jums ir iespēja iemācīties novērtēt un izvērtēt cilvēkus ar savas intuīcijas palīdzību, izjūtot viņu izstaroto enerģiju. Daži var būt ļoti apburoši un mānīgi vienlaikus. Dzīve tas ir viens pārbaudījums pēc otra, un tāpēc tieši fiziskās inkarnācijas paātrina jūsu evolūciju. Tāpēc dzīve uz Zemes ir tik pievilcīga, tāpēc esat te atkal un atkal atgriezušies. Šobrīd esat te, lai noslēgtu savu ceļojumu, lai pārvērstu vēl nelīdzsvaroto karmu. Vienkārši sakot, tiek apkopotas kļūdas un izietas atlikušās mācības.

Padomājiet par to, mīļie,- ja jums nākotnē jākļūst par Galaktiskajām Būtnēm un jākalpo citiem viņu garīgajā ceļā, tad jums vispirms ir jāpierāda savas spējas Zemes tumsībā un zemākajās enerģijās. Spēt pacelties no Zemes radītās tumsas, joprojām vēl pat tagad sastopoties ar likstām, postu, nelaimēm un tik daudziem dažādiem vilinājumiem, tas ir milzīgs sasniegums. Gaisma pieaug un tas norāda tikai uz to, ka ļoti daudzi esat gatavi pacelties, un šis skaits ātri pieaugs ieejot fināla periodā. Tik daudzas augstas dvēseles gaida iespēju jūs pavadīt un izvest cauri Augšāmcelšanai. Patlaban tās nogaida, gaidot iespēju ienākt jūsu dimensijā, lai satiktos ar jums.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, un redzu straumi pagriežamies pretējā virzienā un aizskalojam tumsu, kas jūsu acis bija padarījusi neredzīgas, Gaisma atgriežas visā varenībā. Esiet mīloši priecīgas Būtnes, dalieties savā viedumā un palīdziet citiem sasniegt to mieru, ko paši esat atraduši.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.


Translation: Mara

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


www.galacticchannelings.com


SaLuSa 28. jūlijs/2010


Jums patiešām ir jārūpējas un jādomā tikai par Mīlestību, un, jo vairāk kopā spējat to radīt, jo ātrāk progresēsit pretim Augšāmcelšanai.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, svētu jūs visus par to lielo atdošanos un darbu, ko veicat, lai paceltu cilvēci augstākā līmenī.

Jūsu centieni, darbs un atdošanās ir pamatīgs Mīlestības un Gaismas ieguldījums visām dvēselēm, kas gatavojas Augšāmcelšanai.Kā indivīds varat ik pa laikam izjust izplešamies savu klātbūtni vai ietekmi tālu aiz sava fiziskā ķermeņa robežām. Tāda ‘izplešanās’ var norisināties arī tik spēcīgi, ka varat savienoties ar dabu un „izprast tās dziesmu”. Tas ir vēlams un ticiet, ka tas ir iespējams, tas jūs atver. Protams, ka dabai patīk kontaktēties ar jums, un tā var pāriet no vienkārša sajūtu līmeņa uz tiešu kontaktu apziņas līmenī. Nav robežu, daži no jums zina, ka eksistē tādas Būtnes, kas komunicē ar Māti Zemi. Visam ir savs apziņas līmenis un nepavisam nav neparasti sarunāties ar kokiem vai augiem. Vai neesat dzirdējuši par mīlestības pilnu attieksmi pret augiem un to kā augi uz to reaģē? Cilvēkiem, kas to nav pieredzējuši vai netic, tas nav saprotams un dažkārt šķiet muļķīgi.

Kad pacelsities, tad šādas lietas tiks pilnīgi izprastas, un jūs spēsit kontaktēties ar visām dzīves formām. Kad esat pieņēmuši, ka to spējat un varat, tad sāciet mēģināt un darīt, ar laiku būs arī rezultāti. Vai varētu būt tā, ka dārznieki, kuriem ir tā saucamie „zaļie pirkstiņi”, mīl savu darbu un mīl savus augus? Padomājiet par to, apjautiet to, jo katra dvēsele meklē mīlestību un ar mīlestību tā paceļas. Daži jūtas nemīlēti un uzskata, ka ir šķirti no Dieva, bet tas nav iespējams, jo vienmēr esat ietīti Beznosacījumu Mīlestībā. Jums ir tāds teiciens „mīlestība liek pasaulei griezties”, nekas nav patiesāks. Mīlestība ir Gaisma, tā paceļ pilnīgi katru dvēseli un arī Zemes Māti. Mīlestība ir spēkpilna enerģija, kas salauž zemās vibrācijas, jo tās nespēj turpināt eksistēt Mīlestības klātbūtnē.

Jums patiešām ir jārūpējas un jādomā tikai par Mīlestību, un, jo vairāk kopā spējat to radīt, jo ātrāk progresēsit pretim Augšāmcelšanai. Kā bieži teikts, Mīlestība ir Visuma līme jeb saistviela, Mīlestība ir Dievs, Mīlestība ir Radītājs. Mīlestības trūkums ļauj piezagties tumsai, rada nošķirtību un pat matērijas sabrukumu. Matērija sasniedz līmeni, kurā vairs nevar uzturēt savu formu un sadalās. Ja esat kādreiz dzirdējuši ziņojumus no zemākajiem astrālajiem līmeņiem, tad zināsit, ka tur vibrācijas ir ļoti zemas, tur gandrīz pilnīgi nemaz nav Gaismas. Arī tur lietas nespēj saglabāt savu formu un sabrūk. Iedomājieties dvēseli, kas nonākusi līdz šādam līmenim, trūkstot Gaismai. Tā ir nožēlojama eksistence un tā ir viņu Elle, jo tie ļāvuši viņu dieva dzirkstīm kļūt tik bālām. Tiem, kas uztraucas par šādām dvēselēm, mēs apgalvojam, ka eņģeļu būtnes gaida, lai tikai tie cilvēki izteiktu vēlmi atgriezties Gaismā. Tad tiks sniegta visa iespējamā palīdzība, lai šīs dvēseles varētu izrāpties no stāvās klinšainās aizas, un viņu priekšā atklāsies ceļš atpakaļ uz Gaismu. Atcerieties, mīļie, neviena dvēsele netiek atstāta klumpačojot vai bez vadības, neskatoties cik zemu tā kritusi.

Ieejot beigu laikos, jums katram ir savas pieķeršanās, kas būtu jāattīra, un tās atgādinās par sevi dažādos veidos. Jūs to zināsiet, un ja pieņemsiet, tad arī transmutēsit. Tās var būt untumainas, jums nevajadzīgas domas, kas grauj jūsu apziņu. Atbrīvojieties no tām, sakot paldies, un pasakiet, ka tām vairs nav vietas tajā jaunajā dzīvē, ko ceļat. Faktiski, atskatoties atpakaļ, jau pamanīsiet, ka esat ievērojami mainījušies. Galu galā, jūsu pašreizējā dzīve ir tikusi mērķtiecīgi plānota jūsu pacelšanai, iekļaujot arī pārbaudes periodus, kad jums ir bijis jāparāda, ka esat atstājuši zemākās vibrācijas aiz sevis.

Nevēlamies zīmēt drūmas ainiņas par tagadējiem notikumiem uz Zemes, bet tas ir mūsu pienākums teikt to, kas ir. Ne vienmēr varam skaidri un gaiši ieskicēt notikumu kopējo ainu, jo dažkārt mūsu zināšanas par notikumiem labāk ir paturēt klusībā, lai aizsargātu šajos notikumos iesaistītos cilvēkus. Turklāt, pateicoties mūsu augsti attīstītajām informācijas iegūšanas metodēm, mēs zinām daudz vairāk nekā tumsas puse. Mēs nevēlamies satraukt tumsu, tāpēc atstājam vajadzīgo slepenības daļu. Kad tagad zināt, kādi datori mums ir, kas ar lielu precizitāti spēj noteikt nākotni, mums ir ļoti jāizvērtē kādas ziņas varam izplatīt. Mūsu sabiedrotie to zina un arī viņi darbojas šādā veidā, lai tos neidentificētu. Šobrīd eksistē dažas diezgan satraucošas iespējas, bet varam teikt, ka mēs ļoti rūpīgi tās vērojam. Mēs iejauksimies tur, kur tas mums ir atļauts, un vienmēr samazināsim iespējamās sekas, kas var apdraudēt jūsu drošību.

Lielākajai jūsu pasaules cilvēku daļai, dzīve šķitīs ritam tieši tāpat un ierasti- kā agrāk. Tikai lielāks kopskats piedāvā saskatīt notiekošās izmaiņas, un jūsu mēdiji kaut ko tādu piemin tikai ļoti negribīgi. Piemēram, to, ka jūsu Saule mainās un ļoti spēcīgi iedarbojas uz jūsu Zemi. Pavisam drīz tiks sasniegta kulminācija, kad jūsu elektriskās ierīces var sākt niķoties un darboties neprecīzi. Zemi šobrīd apstaro un apņem ļoti spēcīgas enerģijas un tas var ietekmēt komunikāciju kanālus. Acīmredzot tāda veida pārmaiņas skars Zemi arī turpmāk, un esošās elektriskās sistēmas, kas atbilst jūsu pašreizējām zināšanām, vispār ar laiku vairs nefunkcionēs. Bet pirms sāksies šāda veida pārmaiņas, jums jau būs jaunās ierīces, tas ir, jūs būsit nodrošināti ar alternatīviem enerģiju avotiem. Protams, ka izmaiņas skars gandrīz pilnīgi visas komunikācijas, arī esošo transportu. Jaunās ierīces būs jums un videi daudz draudzīgākas un tīras.

Jūsu Saulei piemīt daudzi pozitīvi aspekti, tā darbojas kā izolācijas kanāls, lai līdzsvarotu augstākās enerģijas, kas nāk no jūsu saules sistēmas ārpuses. Vislielākā nozīme tam visam būs tad, kad notiks savienošanās ar jūsu Visuma Centrālo Sauli, un jūs jau zināt, ka tas notiks 2012. gada ziemas saulgriežos. Tajā vietā un laikā notiks kvantu lēciens uz priekšu un „pastums” jūs pretim augstākām dimensijām. Tad saņemsit patiesus apliecinājumus par dualitātes cikla beigām, un līdz tam laikam būsit pilnīgi sagatavoti šādai pacelšanai. Pienāks tas, ko tik ļoti esat gaidījuši un piešķirs jūsu tagadējai dzīvei jēgu un uzvaru.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, svētu jūs visus par to lielo atdošanos un darbu, ko veicat, lai paceltu cilvēci augstākā līmenī. Jūsu centieni, darbs un atdošanās ir pamatīgs Mīlestības un Gaismas ieguldījums visām dvēselēm, kas gatavojas Augšāmcelšanai.

Paldies SaLuSa.

Maiks Kvinsijs.


Tulkotājs : Mara
marabrante@inbox.lv

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/