We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Google+ Followers

keshe

trešdiena, 2011. gada 6. jūlijs

June 29, 2011

SaLuSa 29-June-2011

 

Uz šo laiku jums būs laba nojauta par to ko gaidīt, kamēr jūs pārejiet caur pēdējām dualitātes dienām. Haosa un nenoteiktības dēļ nāks tās pārmaiņas, kas sagatavos augsi Augšāmcelšanai. Beigu beigās viss tiks pacelts līdz augstākajiem līmeņiem, kur jums būs pilnības pakāpe, kuru šobrīd nevarat atrast uz Zemes. Patiesi, viss tas, kas nav vienādā vibrācijā ar to, nespēj tajā ieiet un tiks atraidīts ar attiecīgo līmeni. Tagad jūs saprotiet, kāpēc ir tik ļoti daudz uzmanības jūsu individuālajā attīstībā. Augšāmcelsieties jūs vai nē, ir atkarīgs tikai no jums, bet, ja jūs to darīsiet, tad lai sasniegtu augstāko līmeni, no jums nekas daudz netiks prasīts. Tas visdrīzāk ir nolūka jautājums un jūsu dzīvošanas saprašana kā tas ir Būt Vienam ar Visu kas Ir. Tā ir mīlestība un darbība, kas apņems jūs pirms un pēc Augšāmcelšanās. Jums nav jāpieder kaut kādai sektai vai īpašai grupai, tā kā tas ir kaut kas tik īpašs, kas ir ļoti personisks un jūsu iespēju robežās.

Nav tādas citas pieredzes, kas līdzīga tai, kā atrast savu patieso Es un dzīvot ar saviem uzskatiem pretī daudzajiem apjukumiem un mēģinājumiem, jūs novirzīt no jūsu ceļa. Jūsu spēks atrodas jūsu spējās un stingri stāv, kad citi ap jums maldās un nevar pārvarēt tās problēmas, kas nāk no tumšajiem un vienmēr ir klāt. Mīlestība-tā ir maiga enerģija, augsākā enerģija, kuru nav iespējams iznīcināt un vienmēŗ paliek visspēcīgākā. Tā ir enerģija, kuru jūs sauciet par brīnumiem un var tikt pielietota pat tagad lai iegūtu rezultātus. Tā ir Dieva dota un nekad no jums netiek atņemta.

Agrāk mēs pieminējām, ka tām dvēselēm, kuras pameta Zemi, būs tāda pat iespēja augšāmcelties kā tiem no jums, kas patlaban atrodas uz Zemes. Jūs varētu nezināt par to, ka tie, kas ir ar augstākām vibrācijām var atkal tikties ar jums, kad Zeme paaugstinās vibrācijas. Aizkari starp dimensijām vairs nepastāvēs un notiks kāda brīnišķīga apvienošanās ar tiem, par kuriem domājāt, ka vairs netiksieties. Tomēr jūs nebūsiet pastāvīgi kopā, kamēr Augšāmcelšanāš process nenoritēs pilnīgi. Mēs patešām zinām, ka daži no jums apmeklē augstākas vibrācijas atrodoties ne savā ķermenī un tas notiek apzināti vai nē. Ir patiesībā likumi, kas pārvalda Astrālās pasaules ieeju un ne katram ir ļauts tajā ieiet. Piemēram dvēseles, kas pamet savus fiziskos ķermeņus atrodoties tuvu nāves gadījumam, parasti satiekās pirms ieies tādās realitātēs. Rezultātā, vairākums no viņiem atgriežas savos fiziskajos ķermeņos, kad saprot, ka viņu laiks uz Zemes vēl nav beidzies.

Ir tik daudz kā, kas jums ir jāiemācās par jūsu nākotnes dzīvēm un viss tas ir brīnišķīgs, laimīgs un lielākoties harmonisks. Jūsu pašos drosmīgākajos sapņos, jūs neesat spējīgi noķert to Vienotības sajūtu, kas eksistē augstākajās dimensijās. Tā ir burvīga pastāvēšana, kur jums neko nevajag, jūs neko negribiet, jo jums ir jūsu pašu radīšas spējas. Kā jums patiks pastāvēšanas ideja, kur naudai nav nozīmes, kur nav vajadzīga veselības aprūpe vai dakteri? Kur jūsu dzīvošanas laiks netiek skaitīts, kur ceļošana ir kā ierasta lieta, kur jūs varēsiet dzīvot savā sapņu valstībā? Tas patiesi dod jums mērķi un pūles vērtīgo panākumu īstenošanai.

Saprotiet, ka visas dvēseles jūsu Visumā progresē caur vienādādiem līmeņiem un virzienā uz Matrici. Augšāmcelšanās priekš jums ir pirmais svarīgais solis, kas jūs pacels uz līmeņiem, kur jūs sastapsiet neparastu dažādu dvēseļu daudzumu. Nav nozīmes attālumam, jo jūs pārvietosieties ar domu spēku, un ja būs nepieciešams, tad varēsiet izmantot īsākos ceļus uz citiem Visumiem. Protams jūs saņemsiet nepieciešamo apmācību, lai droši un mierīgi varētu ceļot visapkārt. Kad jūs apsvērsiet to, par ko mēs jums teicām, kas jums ir jāsagaida no nākotnes pieredzēm, jūs sapratīsiet, ka tas ir pavisam normāli. Jūsu patreizējās dzīves pieredzes atbilst trešai dimensijai un dualitātei un nekad nebija nozīmētas palikt pastāvīgas. Lūk tāpēc Saules cikla beigas tika ieplānotas uz 2012. gadu, tādā veidā dodot iespēju katrai dvēselei pacelties no tās.

Par cik jūsos nav ilgtermiņa atmiņas par jūsu iepriekšējām dzīvēm, jums nav to pastāvēšanas sajūtu, kādas ir atrodoties zemākajās realitātēs. Ja tas būtu otrādi, tad būt tagad, īstenībā, kļūtu daudz aizraujošāk, jo ikviens garš ceļš, dod vienreizēju sajūtu, kad jūs to pabeidzat. Tomēr, tas ka jūs sākāt uzzināt par jūsu īsto pagātni un kā jūs nonācāt līdz eksistencei, parāda pavisam jaunu ainu. Mēs tajā esam visi kopā iesaistīti un brīnišķīga dvēšeļu apvienība ņems tajā dalību, kas redzēs mūs ceļojam plašā tālumā no viena piedzīvojuma citā. Mēs Galaktiskā Federācija esat radīti no Būtņu vienībām, kas bieži paliek kopā uz vairākiem tūkstošiem gadu. Tāpēc mēs varam runāt no mūsu pieredzes, kur koncentrējas jūsu pagātnes vēsture. Ņemiet vērā, ka mēs nenovecojam tā kā jūs, un esam spējīgi mainīt vienu ķermeni uz citu, gluži kā jūs maināt drēbes.

Dārgie, vai jūs šobrīd spējat redzēt cik svarīgs ir domu spēks, lūk kāpēc jums ir jāpacenšas to attīstīt un vienlaicīgi to kontrolēt. Tomēr nebīstieties, jo jums tiks sniegta nepieciešamā palīdzība, tā kā jūs apgūstat šīs iemaņas. Lūk kāpēc jūsu dimensijā tiek uzskatīts, ka domas nes tādu pat atbildību kā rīcība. Iemesls ir tāds, ka gan rīcība gan domas nes sevī enerģiju, kas var būt nepareizi izmantotas neuzmanīgas rīcības dēļ. Mēs radam ar domu spēku, dažreiz individuāli, dažreiz grupās, atkarīgi no tā kas ir prātā. To, kas jūs uztrauc, mēs varam izdziedēt ar vienu vienīgu domu spēku. Mēs lasām jūsu domas un nododam jums savējās. Un tas ir tieši tas, ko jūs darāt, kaut arī jūs to neapzināties. Un tāpēc jūs Dārgie, varat redzēt, ka jūs esat daudz sarežģītākas būtnes, nekā jums likās un jūsos ir tik milzīgs potenciāls, ka varat attīstīties pat tagad.

Es esmu SaLuSa no Siriusa un tas ir brīnišķīgi atrasties tagad ar jmus , kad jūs esat tik atvērti patiesībai. Jūsu prāti līdz pat šim brīdim bija maldīgu uzskatu un informāciju piestūķēti, kas mudināja jūs vadīt pa maldu ceļiem. Tumšie joprojām izmanto masu medijus, lai indētu jūsu prātus un izraisītu jūsos bailes. Tomēr jūs kļūstas viedāki attiecībā pret viņu metodēm un viņiem vairs nav iepriekšējās varas pār jums. Palieciet koncentrēti uz mīlestību un dzīvojiet no sirds, tādā veidā dodot pakalpojumu citām dvēselēm dalīt ar tām mīlestību.Paldies Tev SaLuSa.
Mike Quinsey.

Translator: Arturs

00


Originals and translations of Galactic Messages available on 

http://peacelovelove.blogspot.com/
 


piektdiena, 2011. gada 1. jūlijs

June 27,2011         
 
SaLuSa 27-June-2011

Mēs bijām minējuši noteiktus ierobežojumus, kas attiecas uz mūsu aktivitātēm, kur jūs esat iesaistīti. Vienmēr ir tie, kurus jūs sauktu par „augstākām autoritātēm”, kuras mūsu gadījumā ir Gaismas Būtnes, kas pārrauga visu Visumu. Mēs zinām, ka daži no jums brīnās kāpēc tumšajiem, ir šķietami dota lielāka iespēju atļauja iejaukties jūsu dzīvēs. Tas ir tāpēc, ka dualitāte ir cīņa starp tumsu un Gaismu, par iespēju gūt pārākumu uz planētas. Tomēr pastāv ierobežojumi un mēs, par piemēru, varam atsaukties uz dievišķo ediktu, ka nekādai militārai varai netiks dota atļauja izmantot kodolieročus vai uzsākt trešo pasaules karu.Turklāt rezultātā, ja jūs esat sasnieguši apziņas augstāko līmeni, jūs esat nopelnījuši tiesības turpināt Augšāmcelšanos, bez jebkādiem noraidījumiem. Tumšie jau ir liegti iznīcināt Zemi, kas bija kārtējais dievišķā edikta rezultāts, kas nāca tieši no Dieva uz jūsu Visumu. Tie būtu varējuši izraisīt notikumus, kas nesenā pagātnē būtu varējis novest pie šāda veida iznīcināšanas, un patiešām tas nebija vienīgais gadījums, kad šāda veida apdraudējums tika novērsts. Tāpēc mīļie, jūs varat redzēt, ka cīņa vēl ir tālu, lai kļūtu par vienpusīgu, un līdzsvars ir novirzījies uz Gaismas pusi, kas ir kļuvusi par vadošo spēku. Tas ir tikai laika jautājums, pirms tā pārvērtīs zemākās enerģijas un kļūs totāla līdz ar Debesbraukšanas atnākšanu. Tādēļ jums nevajadzētu pārāk bažīties par zemes satricinošajiem atgadījumiem vai katastrofu baumām. Mēs redzam jūsu turpinošos mēģinājumus ienest Gaismu uz Zemes, kas ir jūsu veiksmīga un droša ceļa garantija uz cikla beigām. Protams ka būs fiziskas pārmaiņas, kas izrietīs no Mātes-Zemes pašattīrīšanās, bet, kur tas būs iespējams, tās būs mūsu pārveidotas.Ko mēs tagad vēlētos redzēt, ir strauja apziņas līmeņa celšanās, kas dotu iespēju panākt mieru uz planētas. Jūs varat sasniegt šos mērķus, ja tikai koncentrētos uz nākotni un nedotu savai enerģijai nekādas negatīvas iespējas, kas nekādā gadījumā nenotiks. Jūs efektīvi varat atstāt bezspēcīgus tumšos spēkus, liedzot tiem zemākās enerģijas, ar kurām tie barojas. Kā jau mēs bieži to esam minējuši, lai saņemtu vēstījumu caur jums, bailes ir tas, ko tumšie spēki cenšas izveidot. Jūs varat noliegt viņu panākumus paliekot centrēti un mierīgi un nedot iespēju citiem apgāzt jūsu spējas būt Vienam ar Visu, Kas Ir. Tas patiesi ir tas, uz ko jūs mērķējat, lai attīstītos un sagatavotos brīnišķīgai dzīvei augstākās dimensijās. Neviens nevar to izdarīt jūsu vietā, tāpēc piesakiet sevi pārmaiņām un ziniet, ka saņemsiet milzīgu palīdzību.Daži no jums, kas ir apgaismoti atrod to kā grūti panākamu, kad jūs esat vientuļa balss ģimenē, vai arī varbūt draugu lokā. Jo skarā ar jūsu uzskatiem, no jums izvairās tie, kam vajadzētu savienoties ar jums mīlestībā. Šobrīd jūs turaties diezgan spēcīgi ar tām iekšējām zināšanām, kas nāk no sirds. Tā var būt vientuļa dzīve, kas varētu atstāt jums alkas pēc kāda, ar kuru dalīties savās zināšanās. Vai tāpēc jūs apsverat to, kā tā nav nejaušība, ka jūs atrodat sevi šajā pozīcijā, jo ir skaidri saprotams tas, ka jūs esat domāti kā katalizators, lai palīdzētu tiem, kas ir tieši ap jums. Ļoti drīz jūs būsiet vajadzīgs, jo kad notiks atklāšana, cilvēki sāks uzdot jautājumus kam tad ir jātic, it īpaši par nenoliedzamo Kosmosa Kuģu klātbūtni un tās iemītniekiem. Kad tiks sasniegts punkts, kad savienošanās starp tiem un Cilvēku Rasi būs attaisnota, tik un tā būs daudzi konservatīvisti, kas noraidīs ideju. Gaismas Darbinieki un citi brīvi domājošie būs vienisprātis, tomēr kā cēlas, bet firmas atbildes būs jādod nekavējoties. Jums būs jāstrādā ar to, bet esot labi sagatavotiem šādiem gadījumiem, jums būs jābūt spējīgiem tikt galā ar vieglumu. Mēs vienmēr atzīmējām, kā atklāšanas daļa varētu būt arvien pieaugošākā mūsu klātbūtne jūsu debesīs un mēs darītu zināmu par sevi, lidojot virs lielām pilsētām. Mēs redzam, ka darām jūs zināmus, kas parāda to, ka esam nākuši, lai iepazīstinātu jūs ar mūsu kuģi. Līdz šim mēs bijām uzmanīgi, lai nodrošinātu to, ka jūsu novērojumi jūs nepārspēj, nav nospiedoši un ka patreizējo kuģu skaits netiek uzskatīts kā kaut kāds drauds jums. Tomēr tagad tas šķiet rada uztraukumu, kad daudzi kuģi ir redzami vienā un tai pašā laikā. Apstākļi uz Zemes vairākos veidos pasliktinās un neskatoties uz jūsu atzinumiem par nopietno kaitējumu, kas tiek nodarīts jūsu ekoloģijai mežu izciršanas dēļ, tie turpina pieaugt. Cilvēks šķiet neņem vērā Dabas vajadzības un tās daudzās sugas, kuras ir atkarīgas no labas dzīvesvietas vides, lai izdzīvotu. Rezultātā Daba ir nelīdzsvarota un daudzām sugām draud izmiršana uz visiem laikiem. Tāpēc līdz ar mūsu atnākšanu tas pieliks punktu šādai destruktīvai rīcībai. Mēs saprotam, ka daži cilvēki ir rīkojušies tik bezatbildīgi, jo viņus piespieda nabadzība tā rīkoties. Tās problēmas tiks izskaustas ļoti ātri, kad pārpilnība pieprasa, ka zemes bagātībām ir jābūt sadalītām vienlīdzīgi. Šādi plāni jau pastāv un ir pietiekami attīstīti, lai būtu īstenojami.Mums ir priekšrocība pilnībā izprast jūsu problēmu cēloņus un daži ir Illuminati politikas rezultāts. Noturot jūs vajadzību stāvoklī, tie iegūst varu pār jūsu kontrolēšanu un tas mainīsies, jo ikvienam cilvēkam galu galā nebūs vajadzīgs itin nekas. Dzīve pēkšņi tiks apcirpta no atspējošajiem iemesliem, kas dara jums postu un nelaimi, kur daudzi jau ir to upuri. Tas viss ir ietverts plānā un ja reiz mums ir nepieciešamība likt šos labojumus pie lietas, jūs būsiet patīkami pārsteigti par to darbību ātrumu. Mūsu rīcībā ir miljoniem kuģu un tikpat personāla, lai ar tiem darbotos, tāpēc nekāds uzdevums mums nesagādās grūtības. Fakts ir tāds, ka mūsu tehnoloģiski attīstītās iekārtas ir tik ļoti pārākas par tām, kuras jūs esat redzējuši, lai gan dažiem no jūsu zinātniekiem ir pareizas idejas, pat ja tās sevi vēl nav pierādījušas darbā.Es esmu SaLuSa no Siriusa un mūsu vēstījumi var būt mazliet intensīvāki, tā kā jūs esat tik tuvu apskaidrībai, kas automātiski novedīs jūs pie atklāšanas. Mēs ar paredzēšanu gaidām un ceram uz mūsu pirmo kontaktu ar jums.Paldies Tev SaLuSa.
Mike Quinsey.
 Website: Tree of the Golden Light
Translator: ArtursOriginals and translations of Galactic Messages available on