We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Google+ Followers

keshe

otrdiena, 2010. gada 28. septembris

SaLuSa, September 6, 2010
Mūsu atzīšana sākās ar parādīšanos pie debesīm, jūs sākāt mūs pieņemt. Tādēļ mūsu atklātā parādīšanās vairs nerada bailes vai kādreizējās bažas.

Faktiski, mēs priecājamies, ka aizvien vairāk cilvēku uzņem mūs ar atplestām rokām.

Jūsu spēku un varu nevar labāk ilustrēt tas fakts, ka būdami mazākumā, tomēr esat pārvarējuši zemās enerģijas. Kā indivīdi esat spējuši pacelt sevi un atjaunot Gaismu. Nesot sevī Gaismu jūs ietekmējat visus apkārtējos. Tādi cilvēki ir mūsu sabiedroto mugurkauls un uzņemas jauno paradigmu radīšanu. Tās mīļās dvēseles, kas svārstās starp Gaismu un tumsu mostas un pavisam drīz tām būs jāpieņem lēmums, vai pievienoties Gaismai. Protams, viņu prātos rosās dažādi jautājumi, un jau esam teikuši, ka ikvienam ir tiesības pieņemt savus lēmumus. Pēc daudzām noteikta prāta virziena darbības dzīvēm, ir ļoti grūti mainīt virzienu. Tomēr, eksistē plāns, kas palīdzēs tiem saprast kādu izvēli pieņemt, lai nebūtu nekādas nožēlas pēc Augšāmcelšanās. Ar to mēs sakām, ka jums nav nekādas vajadzības uztraukties par tām dvēselēm, jo katra pilnīgi noteikti pati izdarīs savu izvēli.Varat jau iedomāties, ka tad, kad būs uzsākušās pārmaiņas, tās nevarēs nepamanīt. Tās slaucīs un kārtos visu; pavisam drīz kļūs acīmredzama jaunās Zemes dzimšana. Viena pēc otras tiks pārvarētas tās problēmas, kas jūs apsēdušas tagad, un rezultāti būs noturīgi. Tiks izravēta gandrīz visās valdībās esošā korupcija, jo cilvēki nav tik akli, lai neredzētu notiekošo. Tas vien jau piešķirs nākotnei cerības, īpaši, kad cilvēki sapratīs, ka veco valdību vietā stāsies Gaismas cilvēki. Parādīsies aizvien vairāk Gaismas kandidātu. Tad redzēsiet, ko patiešām spēj dot valdība, kas kalpo cilvēkiem. Cilvēki satuvināsies, radīsies varens sabiedrības gars, un ikviens vēlēsies ieguldīt savu daļu jaunās laimīgās dzīves tuvināšanā.

Jo vairāk cilvēku spēj vizualizēt jauno Zemi, jo ātrāk pietuvināsies tās manifestēšanās. Mēs no Galaktiskās Federācijas palīdzam organizēt Zemes attīrīšanu, sāksies pilnīgi jauni sadarbības veidi. Beidzot sāksiet ticēt nākotnei un centīgi strādāsiet, lai realizētu izmaiņas. Vecās vibrācijas un to ietekme izzudīs ļoti ātri, un parādīsies patiesā lietu kārtība. Dažādo grupējumu argumenti un sāncensība paies malā, jo to vietā stāsies jūsu patiesās būtības atklāsmes un vissvarīgākās atklāsmes par dievu es. Jūs paši radījāt nošķirtību viens no otra, bet to veicināja tie spēki, kas vēlējās jūs atdalīt.Savā būtībā jūs esat nomaldījušās, bet garīgas, mieru meklējošas un mīlošas dvēseles. Pret jums pielietoti daudzi un dažādi iedarbības veidi- reliģijas, politikas un kultūras izskatā. Patiesības gaismā sāks atklāties daudzas reliģiskās sektas. Ja tiek pieņemta viena patiesība, tad viņu centrālajos uzskatos vairs nebūs atšķirību. Politika totāli mainīsies, opozīcijai vairs nebūs vietas, jo pozitīvā nostāja pret visu cilvēci mainīs kārtību. Laiks un enerģija vairs netiks izmantoti nelietderīgi tikai tādēļ, lai vairotu savu politisko varu. Politikas jaunais vārds būs kooperācija un cilvēki tajā aktīvi piedalīsies.Uzmanība tiek pievērsta visam tam, kam jāmainās, un tā jūs tuvojaties jaunajām vibrācijām, kas gatavo jūs Augšāmcelšanai. Viena atklāsme sekos citai, tas būs prieka pilns laiks. Pilnīgi droši zināsiet, ka Gaisma ir stabili atjaunota un tumsa, kas bija pārvilkusies pār jūsu dzīvēm, ir iznīcināta. Tā tas arī tika plānots no Augstāko Būtņu puses, kas ar pilnu atdevi nodevušies tam, lai nestu jums Gaismu un Mīlestību. Zinām, ka ir arī tādas dvēseles, kas baidās no Augšāmcelšanās, it kā tas esot nedabīgs process. Tā nav patiesība, tieši pretēji. Pacelšanās, kas jums tiek piedāvāta, atgriezīs jūs atpakaļ kādreizējā svētlaimes stāvoklī. Ja arī augstākajās dimensijās eksistē vēl kādas dualitātes iezīmes, tad tās nekādā gadījumā nepiedāvā tādus izaicinājumus un pārdzīvojumus kā tagad. Dualitāte nebūt nenozīmē to, ka jums jāpieredz tādas galējības kā uz Zemes.Tagad dzīvojot pēc iespējas jo labāk, saskaņā ar augstāko dimensiju vīzijām, jūs aizvien attālināties no zemajām enerģijām. Pienāks laiks, kad tās jūs vispār nespēs ietekmēt. Jūsu Gaisma būs tik spēcīga, ka tā atvairīs vai transmutēs zemās enerģijas. Tomēr, mums ir jāatgriežas pie „baiļu” faktora, ko tumšie joprojām cenšas jums uzspiest. Atrodoties haosa vidū, protams, ka ir kāds pamats arī bažām, bet uzņemiet visas lietas mierīgi un ziniet, ka tās ir tikai pagātnes zīmes, kas slīd ārā no jūsu realitātes. Neraizējieties par savu māju vai īpašumu, jūsu vajadzības tiks apmierinātas. Mūsu plānos ietilpst visu jūsu vajadzību apmierināšana. Protams, ka būs arī kādas neērtības, bet attiecībā pret visu lielo pārmaiņu apjomu, ar to varētu arī rēķināties.Tik īsā laikā esat nogājuši lielu ceļa gabalu un jūs sākat visu notiekošo uztvert pavisam citā redzējumā. Tas palīdz saglabāt reālistiku perspektīvi par to, kā viss norisināsies, un kopā ar iegūtajām zināšanām jūs jau saprotiet, ka viss mainīsies jūsu augstākajam labumam. No mūsu redzes viedokļa, jūs tam tikāt gatavoti vairāk kā 60 gadus. Mūsu atzīšana sākās ar parādīšanos pie debesīm, jūs sākāt mūs pieņemt. Tādēļ mūsu atklātā parādīšanās vairs nerada bailes vai kādreizējās bažas. Faktiski, mēs priecājamies, ka aizvien vairāk cilvēku uzņem mūs ar atplestām rokām.Es esmu SaLuSa no Sīriusa un vēlu panākumus jūsu personīgajos patiesības un sapratnes meklējumos. Lai Mīlestība un Gaisma vienmēr kopā ar jums.


Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light


Tulkotājs: Mara


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


trešdiena, 2010. gada 1. septembris

SaLuSa 1.septembris/2010

Mēs esam Dieva sūtņi un vēstītāji, mēs nākam jūs modināt, un gribam redzēt jūs drošībā nostājoties uz Augšāmcelšanās ceļa.

Kad ieradīsimies uz Zemes, mēs negribam, lai pret mums izturētos kā pret augstākiem, kaut arī mūsu gara līmeņi ir daudz augstāki. Mēs redzam jūs vienlīdzīgus ar mums un izturēsimies pret jums kā pret neatkarīgām Būtnēm.

Mēs ilgojamies ātrāk iepazīties ar jums, lai jūs uzzinātu kā mēs rūpējamies par jums.
Mēs zinām, ka šos vēstījumus pārsvarā saņem un lasa tādi cilvēki, kuros iekšēji ir kaut kas mainījies un tie sajutuši šo laiku svarīgumu. Pārējie ieņem nogaidošu pozīciju, un, ja informācija neatbildīs viņu pašreizējam prāta stāvoklim, tad netiks pieņemta. Tomēr, nekas no tā ko lasāt vai dzirdat nav bezvērtīgs, un jauna ideja var kādu brīdi nogaidīt un tad ienākt dzīvē. Tā notiek jūsu pasaulē, visi it kā nemanot ietekmējat viens otra viedokļus, jūsu vārdi un rīcība tiek pierakstīti zemapziņā. Tuvojoties beigu laikam, šādi zemapziņas kontakti ir ļoti vajadzīgi, lai pamodinātu tos, kas joprojām dzīvo zemākajās vibrācijās. Protams, ka cilvēku rasi kopumā ietekmē lielā atmoda, bet tās enerģijas, kas tiek sūtītas uz Zemi, tām ir vajadzīgs laiks, lai paceltu cilvēkus. Pavisam drīz mēs būsim jūsu vidū un pirms mūsu ierašanās jūs saņemsiet pamatīgi lielu informācijas apjomu par mums. Daudzi cilvēki nespēj pieņemt un saprast to, kas mēs visi ESAM VIENS. Ir tikai viens Visuresošs Dievs, kurā eksistē katra dvēsele. Nav svarīgi, kādā vārdā saucat Dievu, bet kopā ir jāsanāk, jāsatuvojas visām reliģijām. Jums ir daudz kopīgā un reliģiju satuvināšanās tiks ievērojami atvieglota, ja Dievs tiks uztverts kā VISUS Mīlošs, tai skaitā runājot arī par jebkurām citām dzīves formām. Tikai cilvēks dala un šķir, šīs dažādības ir jādziedē.

Ja dvēseles joprojām vēlas palikt šķirtas vienības, tad tā būs viņu izvēle un tas tiks pieņemts. Tomēr, šāda vēlme aizkavēs viņu evolūciju, bet tā kā dzīvē ir bezgalīga, tad tie joprojām attīstīsies savā izvēlētajā ceļā. Viņiem tiks sniegta palīdzība, tieši tāpat kā visām citām dvēselēm, līdz tās pacelsies. Jūs nekad neesat vieni, pat savās viszemākajās vibrācijās, lai arī kā jums liktos, ka ir savādāk. Nekad, ne uz brīdi nav tā, ka jums blakus neatrastos Dievs, un jūs ļoti bieži ejat Dievam pa pēdām, arī tad, ja noliedzat Dievu, tam nav nozīmes. Kad viss šķīst un plīst, Dievs joprojām ir ar jums, cenšoties pacelt jūsu garus Mīlestībā, kurai nav robežu. Pašreizējos laikos jums vajadzīga ticība vairāk par visu. Dažiem tas izklausīsies par bargu, bet, lai kā jums pašreiz ietu, tas ilgi vairs tā nepaliks.

Mēs esam Dieva sūtņi un vēstītāji, mēs nākam jūs modināt, un gribam redzēt jūs drošībā nostājoties uz Augšāmcelšanās ceļa. Nekas šobrīd jums nevar būt un nav svarīgāks par to, tiks piepildītas jūsu kādreiz izteiktās vēlmes atstāt šo dualitātes ciklu. Tas bijis aizraujošs un atklājumu pilns ceļojums, pēc ilgiem laikiem esat nonākuši līdz patiesai apjautai par to, kas esat. Atgriezīsies laime, un visas skumjās un sāpīgās atmiņas paliks aiz muguras. Paturot tikko teikto prātā, jūs radīsiet spēku pārvarēt atlikušo periodu. Ticiet tam, jo daudzas reizes jau esat tam izgājuši cauri. Mēs bieži sakām, ka esat spēkpilnas Būtnes, un tā tas arī ir. Jūsu spēks ir daudz lielāks nekā domājat, kā arī jūsu spējas sasniegt vēlamo.

Mēs zinām notiekošo uz Zemes un, ja šķiet, ka dažas vietas ir pieklusušas, vienalga aktivitāte ir liela. Mēs strādājam, lai dotu spēku mūsu sabiedrotajiem un tiem labi sokas. Viss, kas jums tika solīts, jums pietuvojas, un līdz ar to daudzas problēmas tiks aizslaucītas no ceļa. Jutīsieties vairāk nekā atalgoti par grūtībām un pārciestajām nelaimēm. Vai mums atkārtot, ka jūs neesat apstākļu upuri, jo šī dzīve pārbauda jūsu limitus, jūsu robežas. Jūs tajā ienācāt, jo vēlējāties būt viens no tiem, kas pieredz šos beigu laikus.

Kad esat jau iepriekš informēti par kādiem notikumiem, tad varat jau laicīgi sagatavot tiem savu prātu. Jums nav jāuztraucas par savu nākotni, jums ir pieejamas dažādas izvēles. Ja tā ir Augšāmcelšanās, tad dzīvosiet ar tās redzējumu. Tā jūs tuvināsiet pacelšanās īstenībai un nekas vairāk no jums arī netiek prasīts. Tas izklausās vienkārši, un tā arī ir, tikai parasti Cilvēks visu sarežģī. Esiet Mīlestībā visā ko dariet un domājiet, un, lai šī enerģija pavada katru jūsu darbību. Protams, tas ir grūti, bet tas ir tas pārbaudījums kā dēļ nācāt uz Zemi. Jūs to varat paveikt, jo esat te bijuši jau agrāk un jūs gūsiet panākumus.

Kad ieradīsimies uz Zemes, mēs negribam, lai pret mums izturētos kā pret augstākiem, kaut arī mūsu gara līmeņi ir daudz augstāki. Mēs redzam jūs vienlīdzīgus ar mums un izturēsimies pret jums kā pret neatkarīgām Būtnēm. Stāvoklim nav nekā kopīga ar jūsu garīgo līmeni, jo jebkura dvēsele uz Zemes var veikt ļoti ātru progresu, īpaši vēl šajā laikā. Šobrīd jūs dzīvojat visas pasaules apvērsuma laikā un tādēļ miljoniem cilvēku ir visdažādākās vajadzības. Arī tas ir viens no jūsu pārbaudījumiem- redzēt, vai jūsos pamostas līdzjūtība un mīlestība un, vai citu labklājība var pacelt dienas gaismā šīs īpašības. Cilvēku reakcija ir pārsteidzoši laba un tā ir vispozitīvākā norāde tam kā vibrācijas ir mainījušas jūsu sirdis. Tas norāda, ka esat sākuši pieņemt dzīves Vienotību, un tieši to mēs sagaidījām no tām dvēselēm, kas kļuvušas apgaismotas.

Mēs ilgojamies ātrāk iepazīties ar jums, lai jūs uzzinātu kā mēs rūpējamies par jums. Kas esat un ko esat padarījuši tam nav nozīmes, jo mēs redzam jūsu Gaismu un zinām, kam esat izgājuši cauri dualitātes ciklā. Jūs esat varonīgas dvēseles, tādas, kas spēj pārvarēt visas likstas un to jau esat darījuši daudzās dzīvēs. Jūsu spēks meklējams jūsu zināšanās, jo varat tikt galā ar jebkuru problēmu, kas nostājas jūsu ceļā, un tieši tā jūs kļūstat par līderiem. Cilvēkiem ir vajadzīgas tādas dvēseles un jūsu vēsturē ir bijuši gadījumi- ja rodas vajadzība, tad parādās arī varoņi.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un Galaktiskā Federācija iegūs labu papildinājumu Cilvēka (Hu-Man) izpildījumā. Jūs esat pieslīpējuši savas prasmes Zemes ugunīs un tagad esat Gaismu nesoši bezbailīgi kareivji. Un vienlaikus, jūs esat Mīlestības inkarnācija un tāpēc tas ir jūsu lielākais spēks. Jūs nedarīsiet pāri nevienam un vajadzības gadījumā palīdzēsiet citiem.

Paldies SaLuSa

Maiks Kvinsijs.

Tulkotājs : Mara
marabrante@inbox.lv

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com