We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Google+ Followers

keshe

sestdiena, 2010. gada 30. janvāris

SaLuSa 1.februāris/2010

Skatieties uz citiem kā uz sevi un redziet viņu skatienā mīlestības enerģiju, tā izkausēs viscietākās sirdis.

Viss, kas eksistē ir enerģija un ietekmē pilnīgi visu, kas eksistē.
Pastāv nepārtraukta apmaiņa visu dzīves formu starpā, bet, ja dvēselei ir zemākas vibrācijas nekā jūsējās, tā tiks novirzīta vai atgriezta uz turieni no kurienes nākusi.

Tā ir jūsu aizsardzība pret tumšajiem, un viņu nepārtrauktais spiediens baiļu un nesaskaņu radīšanai.Jau atkal pagājis viens mēnesis un tieši tāpat kā notiek gadalaiku maiņa, tā dualitāte tagad paver ceļu Augšāmcelšanās procesam. Jūsu atmoda augstākajiem plāniem, faktiski, jau ilgusi labu laiciņu, jūs esat sapratuši, ka tā paceļ jūsu vibrācijas, un esat brīnumaini reaģējuši uz šo pārbaudījumu. Jūs esat saņēmuši lielu palīdzību no Gaismas Brālības, un iezemējuši uz Zemes Gaismu. Kas attiecas uz jūsu kolektīvo apziņu, tad relatīvi īsā laikā, esat diezgan ievērojami pacēluši vibrācijas. Tieši šis sasniegums ļāva pieņemt lēmumu atļaut jūsu ciklam iet pilnā gaitā. Jau tika paredzēts, ka uz 2012. gada beigām daudz lielāks dvēseļu skaits sasniegs līmeni, kas ļaus tiem pacelties, nekā tad, ja tas būtu noticis tūkstošgades mijā kā pagrieziena punktā.

Mīļie, mērķis ir sagatavot pēc iespējas lielāku jūsu skaitu uz Augšāmcelšanos tajā laikā, kas vēl atlicis līdz procesam būs jānotiek. Jūsu atmodas līmenis šobrīd pieaug ļoti strauji, un Gaismas spēks uz Zemes palīdz transmutēt tumšās enerģijas. Jūsu progress ir ļoti apmierinošs un dažos jautājumos pat ievērojams, ņemot vērā to, kādā līmenī atradāties pagājušajā gadsimtā. Tad vibrācijas bija izteikti zemas, un cieši saaugušas tumšajās enerģijās, kas izsauca divus milzīgus pasaules karus. Kari atbrīvoja daudz karmas, bet tai pat laikā atstāja tādas nogulsnes, kas turpināja spēcināt karot gribošās tautas. Nav bijis tāda gadsimta ar tik lieliem postījumiem un bojā gājušajiem. Iespējamie rezultāti varēja būt vēl sliktāki, ja nebūtu iejaukušies mēs, kas novērsa pasauli no tās iznīcināšanas. Šī bija viena no tām reizēm, kad mums tika ļauts nostāties pret jūsu brīvās gribas iznākumu. Šāda destrukcija cilvēkam nav sveša, ja vien atsauksiet atmiņā to, ka jūsu civilizācija jau divas reizes ir tikusi iznīcināta.

Jūs sākat saprast, ka dualitāte nav tikai garīgs pārbaudījums, bet arī eksperiments, kuram piekritāt, lai redzētu kā jūs varētu izdzīvot atrautībā no Dieva. Vismaz jūs dzīvojāt pārliecībā, ka esat atdalīti no Dieva, kaut arī tas nekad tā nav bijis. Viss Kas Ir, dzīvo Radītāja perfektajā enerģijā bez kuras nekas nespēj eksistēt. Tieši otrādi, neko nevar pilnīgi iznīcināt, var tikai mainīt tā formu. Pirmkārt jau to pieredzēsiet izejot cauri Augšāmcelšanai, lai ieņemtu savu vietu augstākās dimensijās. Drīz jūs tiksiet atbrīvoti no pagaidu karantīnas uz Zemes, un jums tiks ļauts izbaudīt Kosmosa brīvību. Uz to brīdi jums jābūt sasniegušiem Kristus apziņu, un jāizpauž sevi Beznosacījuma Mīlestībā. Tas bija iemesls Kristus Būtnēm, tādiem kā Jēzus, nākt uz Zemi, lai jums parādītu to, kas sasniedzams dzīvojot Mīlestībā un Gaismā. Zeme ir liels izmēģinājumu lauks tiem, kas vēlas sasniegt šādus līmeņus.

Jūsu pasaulē, mēs zinām, tas ir ļoti grūti. Nav dienas bez pārbaudījumiem, jums visu laiku jābūt formā. Saskatīt savas vājības- ir pirmais solis lai tās pārvarētu, un jūs varat mainīties, ja darāt to ar prātu. Daudzi šobrīd nes smagas nastas, jo esat nolēmuši attīrīt zirnekļu tīklus un jucekli, kas uzkrājies daudzās, daudzās dzīvēs. Jūsu rīcība- ir turpināt visu pacelt virspusē, atvērt, lai spētu pārveidot. Gribasspēks un spēcīgais nolūks kļūt par paceltu Būtni, protams, arī palīdzēs jūs tuvināt panākumiem. Ja jums ir mērķis gūt panākumus, tad nekas nevar nostāties jūsu ceļā, un sasniegsiet to vieglāk nekā sākumā pat domājāt. Ticiet sev, jo jūs esat gājuši šo ceļu jau agrāk un atrisinājums meklējams tikai jūsu iekšienē un nekur citur.

Ikviens, kas atradis sevī Gaismu, spēj palīdzēt citiem izdarīt to pašu. Jūsu pārbaudījums ir izdzīvot to ko runājiet dzīvē, un ar savu piemēru parādīt citiem, kā sasniegt līdzsvarotu un laimīgu dzīvi. Haosa vidū ir iespējams palikt Gaismas bākai, un vēl piesaistīt sev citus. Jūsu enerģija apskaus visus tos, kas ienāks jūsu aurā, un tie tiks pacelti. Jums būs spēks dziedēt ar rokas pieskārienu vai tikai ar laipnu vārdu, jo abi sevī nes jūsu enerģiju. Skatieties uz citiem kā uz sevi un redziet viņu skatienā mīlestības enerģiju, tā izkausēs viscietākās sirdis.

Viss, kas eksistē ir enerģija un ietekmē pilnīgi visu, kas eksistē. Pastāv nepārtraukta apmaiņa visu dzīves formu starpā, bet, ja dvēselei ir zemākas vibrācijas nekā jūsējās, tā tiks novirzīta vai atgriezta uz turieni no kurienes nākusi. Tā ir jūsu aizsardzība pret tumšajiem, un viņu nepārtrauktais spiediens baiļu un nesaskaņu radīšanai. Tie joprojām meklē veidus kā iegrūst jūs tumsā un haosā, bet tas var notikt tikai tad, ja to pieļaujat. Ja iesācies šāds nepatīkams process, stingri palieciet mierīgi un centrēti sevī, jo jebkurai dvēselei, kas rīkojas tumsas un haosa iespaidā, ir vajadzīga miera sajūtu ap sevi.

Mēs no Galaktiskās Federācijas redzam daudzas iespējas atklāties nākamo mēnešu laikā, kas varētu uzsākt veselu pārmaiņu sēriju. Paziņošana par mūsu eksistenci joprojām ir tagadējā brīža prioritāte un aizvien tuvojas, lai tas notiktu. Kā vienmēr, mēs esam pilnīgi gatavi izpildīt sava darba daļu, un palīdzam saviem sabiedrotajiem kā vien spējam. Kopš 9/11 cilvēki ir sākuši saskatīt patiesību, liels skaits dažādu citu notikumu, kas eļļojuši terorisma draudus, nav tādi kā izskatās. Rezultātā ir radusies vēl lielāka neticība oficiālajiem valdību ziņojumiem, un mēs redzam piesardzību kā šībrīža nepieciešamo soli, lai izvairītos no nepareiza priekšstata un rīcības. Tomēr, tā diena pienāks tad, kad tai jāpienāk un tad arī godināsiet un uzticēsieties tiem, kas tiks virzīti vadīt, un zināsiet, ka tie ir godīgi un patiesi ļaudis.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un man jums jāsaka, ka jūsu reakcija, kas saistīta ar Haiti traģēdiju mūs turpina pārsteigt, jo esat sevi parādījuši kā ļoti līdzjūtīgus un cēlsirdīgus tādās ļoti nožēlojamās situācijās, kurās iesaistīti jūsu līdzgaitnieki. Rezultātā uz Zemes ir iezemēts liels Gaismas daudzums un spēcina un tuvina to dienu, kad Gaismasdarbinieki piecelsies un vedīs jūs uz mierīgu eksistenci. Dažkārt jums nepieciešamas lielas traģēdijas, lai pamodinātu jūsos mīlestību pret citiem, tas pierāda, ka savās sirdīs esat brīnišķīgas dvēseles, kas nav aizmirsušas savas saites vienam ar otru. Mūsu mīlestība pievienojas jūsējai un kopā mēs esam kļuvuši par varenu spēku visam labajam.

Paldies SaLuSa
Maiks Kvinsijs
Tulkoja: Māra
Email: marabrante@inbox.lv

Original and translations of all channelled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/


piektdiena, 2010. gada 29. janvāris

29.janvāris/2010 SaLuSa

Nav svarīgi, cik dziļos pazemes bunkuros cilvēks būtu noslēpies, mēs to joprojām „dzirdam un redzam”, zinām, kas notiek.

Iepriekš sacītajam vajadzētu jūs pārliecināt par jūsu drošību, par jebkuriem plāniem, kas varētu būt vērsti pret jums, jo mēs esam jūsu pusē.


Mīļie, mēs tuvojamies laikiem, kas nes noslēgumu daudzām lietām, kas jūs atturējušas no patiesā ceļa. Drīz jums būs brīvība, kas ļaus piepildīt jebkuru vēlmi, kas būs dievišķa. Daudz ir tādu, kas meklē iespējas kalpot citiem, bet nevar atrast savu vēlmju piepildījumu. Jums visiem ir plāns pieredzēt beigu laikus, un ne visiem būs jāspēlē galvenās lomas. Tomēr, visi dos savu ieguldījumu, un ir vienādi svarīgi. Nekad sevi nenovērtējiet par zemu, un ziniet, ka esiet šajos īpašajos laikos te tāpēc, ka jums ir kas tāds ko varat dot un piedāvāt. Jūs esat privileģēts piedzīvot fināla skrējienu uz Augšāmcelšanos, bet tas nav svarīgi, vai jūs to patiešām izdarīsiet. Tā kā jūs nevarat augšāmcelšanos piedzīvot bez zināmas garīgās bagāžas sasniegšanas, un sasniegtā garīgā bagāža jums palīdzēs nākamajās dzīvēs.


Jūs dzirdēsit vārdus un lasīsit tekstus, kam sakars gan ar tumsu, gan Gaismu, un ja mācēsiet izšķirt, jūs iegūsiet sapratni par to, kas patiešām notiek. Par jūsu uzmanību cīnās patiesība un dezinformācija, bet, ja esat intuitīvs, tad atnāks „sajūtas” ko pieņemt, ko noliegt. Šie ir vislielāko pārbaužu laiki un ļoti svarīga ir jūsu pacietība, arī mēs zinām, cilvēka dzīves laiks var būt diezgan īss. Tas, kā jūs gaidāt Paziņošanu, mūs sajūsmina, bet vēl joprojām ir saskatāms arī baiļu un bažu elements. Mēs zinām, bailes nav saistītas ar mums, ar mūsu atklāšanos uz Zemes, bet tās saistītas ar tām izmaiņām, kas neizbēgami ienāk jūsu dzīvēs. Paturiet prātā, ka visas darbības, ko mēs veiksim ir tikai jūsu pacelšanai un laimei, un mēs strādāsim ar jūsu līderiem un nepārklājot tos. Šajā virzienā, protams, ir jābūt pārmaiņām, jo dažas valdības patiesi nepārstāv savas tautas- kā tam vajadzētu būt. Nākotnē tie līderi, kas vēlēsies jums kalpot, dos savu goda zvērestu un tieši tādēļ tos ievēlēs.


Un tā jūs sapratīsiet, ka atgriešanās plānos uz savu neatkarību ierakstīti tie indivīdi, kas atspoguļo pārmaiņas un jaunos paraugus. Mīlestība, godīgums un patiesība valdīs tur, kur agrāk tikāt naidoti un jums tika melots, uzskatot to par pieņemamu. No dualitātes pelniem pacelsies brīnumains laiks, kas nogādās tur, kur jums jau bija jābūt. Nabadzība un trūkums tika mākslīgi, ar nodomu radīti, bet tiks aizstāti ar pārpilnību un labklājību. Jūs pakāpeniski iepazīsieties ar nākotnes tehnoloģijām, būsiet gatavi nākamo pieredžu gūšanai augstākajās dimensijās. Jums ir jāsasniedz mūsu līmeņi, un gala sasniegums būs jūsu pilnais apziņas stāvoklis un apjēga, ka esat Kosmiskas Būtnes.


Mēs redzam kā jūs smagi pūlaties un bieži vien ar grūtībām savelkat kopā galus, bet tas viss mainīsies. Kas kādreiz būtu prasījis veselu dzīvi, lai to nopelnītu un iegūtu, tagad tiks automātiski piešķirts, un jūs pats izvēlēsieties kā aizpildīt savu laiku. Brīvajā laikā pavērsies milzum daudz iespēju, jūsu prasmes un zināšanas tiks pielietotas visu labumam. Jums grūti saprast, cik šīs lietas jūs visus tuvina mums un mūsu dzīves veidam. Mēs esam te, lai dalītos tajā un jūs zinātu par kādām apgaismotām dvēselēm kļūsiet. Atmoda izplatās kopā ar jauna virziena vēlmi uz Mīlestību un Gaismu. Jūs kļūstat par to, kas vienmēr esat bijuši, par Būtnēm, kas ir dievi savās pašu tiesībās, un tas nozīmē, jums ir lielāks radīšanas spēks.


Nedienās jūs atradāt stiprību, un lielais gribasspēks jūs ievedīs tālu nākamajā dzīvē. Tagad jūs iztīrāt būvgružus, kas uzkrājušies tūkstošgadu laikā. Tādas ir jūsu fināla rīcības, lai attīrītu ceļu zelta nākotnei. Neko nevarat zaudēt, varat tikai iegūt nostājoties uz Augšāmcelšanās ceļa. To varētu nosaukt par atbrīvošanos no dzīves apcietinājuma, kas arī patiesībā ir bijis viss notikušais. Tik lielas brīvības iegūšana atvērs jūsu pilnīgi jaunam priekam. Tik saudzējama ir tā laime, kas jums ir tagad, un ziniet, jums jāpiedzīvo un jāizbauda absolūta laime nākotnē.


No cilvēkiem, kas uz Zemes apmeklējuši mūsu kuģus, esam uzzinājuši, cik brīnumaini un aizraujoši tiem tie likušies. Kā mēs gribētu jūs vairāk ar to iepazīstināt, bet tas vēl kādu laiku jāgaida. Varbūt Mātes kuģis jūdzes platumā, varētu likties kā pilsēta visumā, bet, kā jūs justos tādā, kas ir simtiem jūdžu platumā? Tas jums sniegs atbildi- kā mēs varam pavadīt daudzus laika gadus uz kuģa borta, pēc savām ērtībām tas ir māja mājās. Viegli var visu nokopēt un jums vairāk absolūti nekas nav vajadzīgs. Ja nezināsiet, tad domāsiet, ka esat uz citas planētas- tik gudri radīta visa apkārtne.


Galaktiskā Federācija ir ļoti liela organizācija, tomēr, neskatoties uz visu, tā ir augsti organizēta, pateicoties mūsu datoru sistēmām, kas spēj pašas sevi pilnvarot. Tām ir apziņas līmenis, kas dod tām spējas domāt ļoti augstas sapratnes līmenī. Datoru sistēmu gudrība ir lielāka nekā tagadējam cilvēkam un tajās ir ieprogrammēts lielāks informācijas daudzums nekā jūs spējat uztvert. Tagad sapratīsiet kā mēs varam zināt visu notiekošo uz Zemes. Nav svarīgi, cik dziļos pazemes bunkuros cilvēks būtu noslēpies, mēs to joprojām „dzirdam un redzam”, zinām, kas notiek. Iepriekš sacītajam vajadzētu jūs pārliecināt par jūsu drošību, par jebkuriem plāniem, kas varētu būt vērsti pret jums, jo mēs esam jūsu pusē. Mēs, patiešām, kontrolējam jūsu planētu, bet mums jāņem vērā jūsu brīvās gribas lēmuma atļauja un karma.


Es esmu SaLuSa no Sīriusa, visskaistākās un spožākās zvaigznes, kas visiem redzama spīd no debesīm. Gaisma pielīdzināma mīlestībai, un, kur ir spēcīga Gaisma, tur jūs atradīsiet arī lielas mīlestības vibrācijas. Iedomājieties Gaismu citos un sevī, ikdienā viens otram ejot garām un apmainoties ar enerģijām, dariet to kopā ar smaidu vai laipnu vārdu. Pavērojiet mazu bērnu kontaktā ar jums, un tad zināsiet, ka tie pilnīgi skaidri redz jūsu Gaismu. Dalieties savās mīlestības enerģijās ar tiem, kam nepieciešama dziedināšana, un ziniet, ka nevarat nodarīt ļaunu un nostāties pretim kāda brīvajai gribai, ja tie izvēlas nepieņemt jūsu dziedināšanu. Dziedināšanai ir jābūt div- virzienu procesam, bet pat, ja to noraida, tā nāk atpakaļ uz karmu. Dažkārt dziedināšana tiek atteikta, jo tāds ir dvēseles kontrakts, bet vienalga, mīlošais nodoms tiek augstu novērtēts.

Paldies SaLuSa
Maiks Kvinsijs


tulkoja Māra
Email: marabrante@inbox.lv

Original and translations of all channelled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/ceturtdiena, 2010. gada 28. janvāris

MEDITATION WITH JIMENA

Tools for conscious living,
on-line classes
ABOUT JIMENA YANTORNO:


Born in Colombia, and immigrated to the US in the year 2000. She is a Spiritual Healer who's mission at this moment is to help others to re-connect with the Source "All That Is", by teaching tools and techniques for conscious living, creating Sacred Space, Self-knowledge and honoring all the Divine Manifestations and relationships.

In the last 20 years she has been studying different Spiritual philosophies and healing techniques, and has had the influence of many Spiritual Guides,Masters and teachers.


-FREE CLASSES/ CLASES GRATIS with Jimena Yantorno
every Thursday of the month at 1:00 p.m EASTERN TIME US (English) and 3:00 pm EASTERN TIME US (Spanish).


Please send an email to jimena.yantorno@gmail.com with your choice to be able to receive an invitation to participate in the on-line class thru wiziq.com.


To receive the class # II it is necessary to take the # I.


Schedule of classes for the month of February, 2010

- Feb 4,10 Meditation with Jimena I
- Feb 4,10 Meditación con Jimena I

- Feb 11,10 Meditation with Jimena II
Feb 11,10 Meditación con Jimena II

- Feb 18,10 Balance your life empowering the feminine aspect within I
Feb 18,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno I

- Feb 25,10 Balance your life empowering the feminine aspect within II
Feb 25,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno II

trešdiena, 2010. gada 27. janvāris

27.janvāris/2010 SaLuSa

Mīļie, Galaktiskā Federācija ir pilnīgi gatava Pirmajam Kontaktam, un drīzumā nāks neapgāžami apliecinājumi. Tiem, kas tic tas nav vajadzīgs, bet mēs nākam pie tiem, kas netic, lai palīdzētu pārvarēt blokus mūsu pieņemšanā.
Mēs nākam, lai kļūtu par jūsu draugiem, un ielūgt jūs pievienoties burvīgajam piedzīvojumam, kuram tagad ir jāsākas.


Paradoksāli ir tas, ka vienlaicīgi lietas var ne tikai pasliktināties, bet arī uzlaboties. Tumšo pūles vienmēr šķiet vainagojas ar lielāku ievērību un publicitāti nekā jebkas cits. Daļēji tas ir tāpēc, ka liela cilvēku daļa ir iegrimusi negatīvajā ar ko tos regulāri baro mēdiji. Patiesībā, uz visa negatīvā fona esat izauguši, un galu galā tas šobrīd jūsu emocijas ietekmē pavisam maz. Ar laiku jūs attīstāt imunitāti pret šoku vai biedēšanu, pat pret zvēriskām izdarībām, kas notiek vai ik dienas. Kad spējat atkāpties un sākt saprast, kāpēc tā notiek, tad varat sākt gaidīt arī pozitīvas sekas. Piemēram, Haiti zemestrīce izraisījusi rūpju un mīlestības pilnu attieksmi pret visiem cietušajiem, un ir pamodinājusi daudzu sirdīs vēlmi palīdzēt. Ja pat mēs neakcentējam to kā mīlestības augstāko vibrāciju izpausmi, vienalga šīs jūtas paceļ arī pārējos tajā pat augstajā līmenī. No haosa ir piedzimusi ļoti stipra miera kustība, un tumšie nav novērtējuši jūsu reakciju. Fakts, ka jūs bieži sastopaties ar tādiem pārbaudījumiem ir evolūcijas process, kas ļauj pārvarēt vēl lielākus pārbaudījumus.

Jūsu spēks ir jūsu Mīlestības un Gaismas zobens, kas sakapā sārņus un daudzo dzīvju laikos radītās saites, kas vairs nekalpo jūsu mērķim. Drīz kļūsiet par Gaismas bākām, kuras vairs neietekmēs zemās vibrācijas. Emocijas tiek pārnestās visā, kas ir pozitīvs, un jūs paliekat neskarti vienalga, kas notiek apkārt jums. Tad zināt, ka esat sasnieguši augstāku apziņu. Nāks augšāmcelšanās un jūs kuģosiet cauri procesam, kas aizvedīs jūs uz beigu pacelšanu. Tas ir ļoti stipra nodoma/ nolūka prāta stāvoklis- sasniegt jūsu mērķi, neatkarīgi no tā, kas aizšķērso ceļu. Mēs zinām, jūs varat to izdarīt, bet ne visi ir gatavi sevī šādam paziņojumam. Tomēr, kā mēs bieži atgādinām, brīvā griba darbojas tā, ka jums pašiem jānolemj sava nākotne. Un kādā brīdī jānostājas uz Gaismas ceļa. Tāpēc, mīļie, neuztraucieties par tām dvēselēm, kas jums ir tuvas, bet jūsu nākotnes vīzijas nesakrīt.

Tagad esat ļoti tuvu tam, lai savā priekšā jau saskatītu beigu laikus, un pirmajā mirklī šķiet, ka šis posms nes sabiedrisko struktūru sabrukumu, kurā esat raduši dzīvot. Bet aiz notiekošā stāv jaunas struktūras, kas jau ir gatavas iznākt priekšplānā. Mēs un sabiedrotie strādājam ciešā sadarbībā, lai notvertu pirmo iespēju mainīt Cilvēces kursu. Atklāšana/Izziņošana joprojām paliek svarīga attīstības daļa, kas notiks pirms Pārpilnības programmas uzsākšanās. Stāvoklis ir tik kustīgs, ka mēs nevaram precīzi raksturot nākamo mēnešu notikumus. Viena lieta ir droša,- tiks izbeigta tumšo valdīšana. Tiks sveikta kapitulācija, bet tumšo dabā nav piekrist sakāvei. Un beigās mums varbūt vajadzēs paātrināt notiekošo, jo mūsu misijai drīz ir jāsākas visā nopietnībā. Spēks nav tas vārds, kas mums patīk, bet tas nenozīmē fizisko spēku, drīzāk kā jūsu šaha spēlē, tas būs ‘šahs un mats’.

Mēs nezīlējam nākotni kristāla bumbās, mums ir augsti attīstīti datori, kas spēj noteikt visus iespējamos iznākumus. Vairākas laika līnijas ved jūs uz jaunām situācijām, bet galu galā jūs visi būsiet apmierināti par piedalīšanos vai vēlmi piedalīties. Te ir runa par pāreju citā ciklā, ko esat sev „nopelnījuši” un sevi esat tam apzināti vai kā citādi gatavojuši. Līdzīgais pievelk līdzīgo un tāpēc tas darbs, ko tagad darāt, lai paceltu savas vibrācijas, virzīs jūs tālāk pa Augšāmcelšanās ceļu. Šo „darbu” var raksturot kā kļūšanu iecentrētiem savā Gaismā, un koncentrējoties uz visu to, ko jūs uzskatāt vai ticat, ka tas atbilst Augšāmcelšanai. Veltiet vislielāko sapratni visam ko darāt, un ziniet, ka esat ceļā uz pilnīgu apziņas atvēršanu- sasniegšanu. Esiet tik dievbijīgi cik spējat un redziet citus kā daļiņu no sevis paša, jo jūs visi esat Viens. Dodiet citiem atlaides tam, ko varbūt jūs saskatāt kā viņu kļūdas, un atcerieties- jūs nezināt citu cilvēku dzīves plānus. Dzīve taču ir nepārtraukts pārbaudījumu raunds, kuru paši tādu izveidojāt savai tālākai garīgajai evolūcijai.

Reiz augstākajās realitātēs jūs patiešām kļūsiet dzīvi un varēsiet darīt to, ko vēlaties. Tad visā pilnībā apzināsiet Radītāja mīlestību, to, ka jums ir dotas spējas radīt to, kas jums sniedz laimi un prieku. Vārdos nevar izteikt augstāko pasauļu brīnumus, un vismazāk jau to lielo mīlestību, kas aptver pilnīgi visu, kas virza tikai vēl uz augstākas pilnības sasniegšanu. Tur nav tumsas, jūs dzīvojat drošībā un komfortā, jums nav neviena fiziskās pasaules nepatīkamo mājas darbu/ pienākumu, kas ir pašlaik jūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Tā būs neizsakāmi laimīga un ekstāziska, un tajā dalīsieties ar līdzīgām sev dvēselēm, kas arī mitināsies Gaismas realitātēs.

Jūs visi meklējat laimi, bet saprotat, cik grūti to saglabāt dualitātē. Kad sākat izjust mīlestību pret jebkuru dvēseli, un tas ir atgriezeniski, tad sperat soli tuvāk Vienotībai, kas jūs sagaida. Uz Zemes debesis ir tādas, kādas paši izveidojat, bet jūs tik reti aizskarat tās tīrās vibrācijas, kas eksistē virs 3dimensijas. Un neko citu arī nevar gaidīt, jo tās ir tik zemas, ka nespēj izpaust to, kas atrodams augstākajās dimensijās.

Mīļie, Galaktiskā Federācija ir pilnīgi gatava Pirmajam Kontaktam, un drīzumā nāks neapgāžami apliecinājumi. Tiem, kas tic tas nav vajadzīgs, bet mēs nākam pie tiem, kas netic, lai palīdzētu pārvarēt blokus mūsu pieņemšanā. Visi, kas atradušies mūsu tuvumā un klātbūtnē varēs tikai apstiprināt no mums nākošās mīlestības enerģijas. Mēs nākam, lai kļūtu par jūsu draugiem, un ielūgt jūs pievienoties burvīgajam piedzīvojumam, kuram tagad ir jāsākas.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, un jūtos tik priecīgs par to, ka ar katru vēstījumu mēs tuvināmies. Mūsu sabiedrotie, kuri kalpo kā mūsu vēstītāji, dara brīnumainu darbu un var lepoties ar savu ieguldījumu. Kādu dienu svinēsim un sanāksim kopā, un cik tas būs priekpilni. Bet pagaidām, paceliet un turiet savas domas visā pozitīvajā un nekad nesvārstieties, nešaubieties. Es svētu jūs visus ar savu mīlestību un novēlu panākumus jūsu piepildījuma meklējumos.

Paldies SaLuSa
Maiks Kvinsijstulkoja Māra
Email: marabrante@inbox.lv

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://salusamq.blogspot.com/ - All translations available

The Galactic Federation Messages by Sheldan Nidle

//shttp:heldannidle.blogspot.com/- All translations available

www.galacticchannelings.com – All original + translated messages of galactic channellings